Sunday, March 04, 2007

Seneste pressemeddelse 4 Marts

Pressemeddelelse: To Nabogrupper går sammen i protest over de seneste ødelæggelser på Nørrebro!

Nørrebro, 4. marts 2007


De to nabogrupper ”Sammenslutningen Nørrebro” der er opstået på baggrund af Ungdomshuset mulige køb af en del af Stevnsgade Skole, og "Naboerne på Nørrebro" den hidtil ældste protestgruppe mod Ungdomshuset adfærd – går nu sammen i protest mod de seneste dages ødelæggelser på Nørrebro.

”Vi er nu så grundige trætte af de Autonomes og deres støtters adfærd, at vi ikke længere kan se, hvordan der kan skabes plads til dem her på Nørrebro” siger Majken Munck Jeppesen initiativtager til Sammenslutningen Nørrebro

”Vi har igennem lang tid kørt dialog med ungdomshuset. Efter den 16. december har vi lært, at man ikke kan stole på dem. Hvis de ikke får deres vilje så vælger de voldens vej. Disse fascistoide handlinger kan vi ikke leve med” siger Martin Stahl initiativtager til Naboerne på Nørrebro.

Efter gårsdagens uroligheder er begge grupper blevet kontaktet af flere nervøse naboer omkring Skt. Hans Torv og Blågårdsplads. ”Vi er blevet spurgt, om vi vil hjælpe beboerne omkring Skt. Hans Torv og Blågårdsplads med at etablere sig i nabogrupper og netværk. Derfor går vi søndag formiddag i gang med at opsætte flyvers i de to områder” slutter de to nabogrupper.Saturday, December 16, 2006

Ungdomshuset har mistet støtten fra Naboerne på Nørrebro

[Pressemeddelelse] Nørrebro 16. december 2006.

Naboerne på Nørrebro der siden september 2006 har stillet en række krav til Ungdomshuset på baggrund af uroen i sommeren og senest i september 2006, tager nu direkte afstand til Ungdomshuset efter dagens voldelige begivenheder.

Kravene har været en form for prøve for at imødegå Ungdomshusets eksistens på Nørrebro. Naboerne som igennem 3 måneder har ført dialog med Ungdomshuset trækker nu deres forbeholdne støtte til Ungdomshuset.

”Vi har måske været lidt blåøjede – men alligevel synes vi ungdomshuset skulle have en chance for at blive hvis de var parat til at indgå et forbedret naboskab. Derfor udarbejdede vi en række krav til Ungdomshuset, Fonden Jagtvejen 69 og Københavns Kommune” siger Christian Bondorff

”Vi opfordrer derfor den lille moderate gruppe brugere i Ungdomshuset, som vi har været i dialog med, til at finde et andet sted. Det hus og den voldsomhed matcher ikke til de mennesker vi har talt med” slutter Christian Bondorff

Naboerne på Nørrebro har hele tiden set at løsningen skulle findes mellem Ungdomshuset, Fonden Jagtvejen 69 og Københavns Kommune. Det var været imellem de tre løsningen skulle findes.

”Vi har en igennem de sidste par måneder agiteret for at Fonden og Kommunen skulle indgå i en form for OPP samarbejde. Mest fordi Fonden har pengene og Kommunen mulighederne for at udarbejde en ny plan for brugerne af Ungdomshuset. Det har sammenlagt med dialogen med Ungdomshuset været vores støtte til projekt Ungdomshus. Men efter dagens begivenheder har vi mistet alt for Ungdomshuset.” siger Martin Stahl, Initiativtager af Naboerne på Nørrebro.

”Efter denne dags kampe håber vi at Borgerrepræsentationen lægger så meget pres på Enhedslisten at de tager afstand fra deres hjertebarn Ungdomshuset og deres voldelige metoder”. slutter Martin Stahl.

Naboerne på Nørrebro vil igennem den næste tid samles for at finde en løsning på hvorledes de samlet kan komme igennem den næste voldelige bølge fra Ungdomshuset.

Læs mere om netværket på:
http://naboerne-norrebro.blogspot.com/

_____________________________________________________

Netværksgruppen ”Naboerne på Nørrebro” har eksisteret siden 25. september 2006, har 125 tilmeldte husstande, mere end 100 debat indlæg på bloggen og har været citeret i følgende medier: TV2 Nyhederne, DR Nyhederne, Berlingske Tidende, Politiken, Metroexpress, PaaGaden, Lokal avisen, TV2 Lorry, Jyllandsposten, dato m.fl.

Hovedblog: http://naboerne-norrebro.blogspot.com/
Presseblog: http://pressen-skriver-om-naboerne.blogspot.com/
Politisk blog: http://politik-norrebro.blogspot.com/
Krav til Ungdomshuset: http://diversiteten.blogspot.com/

Friday, December 01, 2006

FREMTIDIG DRIFT AF UNGDOMSHUSET PÅ JAGTVEJ 69

Naboerne på Nørrebros krav til Ungdomshuset på Jagtvej 69 af 27 Oktober 2006

Naboerne på Nørrebro (herefter: naboerne) er et borgerinitiativ som udspringer af en udbredt og længe næret utilfredshed med naboskabet til Ungdomshuset.

Naboerne ser det ikke som deres mission at involvere sig i den verserende strid mellem Faderhuset, Københavns Kommune og Ungdomshuset om retten til at benytte Jagtvej 69 – denne kontrovers afgøres af andre instanser – men naboerne nærer en berettiget forventning om at der hersker ordnede forhold i kvarteret, uanset hvem der benytter Jagtvej 69. Hvis Jagtvej 69 også i fremtiden benyttes af unge med forbindelse til Ungdomshuset (herefter: de unge), vil naboerne arbejde for at det sker på andre vilkår end hidtil. Konkret nærer naboerne følgende forventninger til naboskabet:

Generelle forventninger til ungdomshuset
1. De unge skal respekterer samfundets love og adfærdsregler.
2. Ungdomshuset skal følge lovgivningen iht. brandsikkerhed, fødevarehåndtering, renovation,
lydniveauer, indhentning af div. tilladelser til afholdelse af arrangementer etc.
3. De unge afstår fra enhver form for bevæbning i forbindelse med demonstrationer og sammenstød med politiet, også i eget hus.
4. De unge skal organisere sig så navngivne personer til enhver tid kan drages til ansvar for de
aktiviteter som udgår fra Ungdomshuset.
5. De unge og deres gæster afstår fra at gøre brug af graffiti som kunstnerisk eller politisk
udtryksmiddel, undtagen på de vægflader som de selv disponerer over, eller som Københavns
Kommune eller private måtte stille til rådighed til formålet.
6. Naboerne anbefaler at de unge udpeger en gruppe personer med tilknytning til Ungdomshuset som til enhver til sikrer ro og orden til hverdag såvel som til fest.

Specifikke krav til ungdomshuset
1. De unge tager aktivt afstand fra enhver form for hærværk i Ungdomshusets omgivelser.
2. De unge afstår fra at benytte Ungdomshusets nære omgivelser som campingplads i forbindelse med afholdelse af festivaler og tilsvarende.
3. De unge indleder en kampagne ”mod vold og hærværk” for deres gæster med Ungdomshuset som afsender.
4. De unge afstår fra afbrænding af bål omkring Jagtvej 69
5. De unge afstår fra at benytte arealet omkring Jagtvej 69 som oplagsplads for skrald og skrot af enhver art.
6. Koncerter og tilsvarende som afholdes i eller uden for Ungdomshuset må ikke være til gene for omgivelserne.
7. Naboerne forlanger at de unge varsler kvarterets beboere vedr. kulturelle arrangementer som afvikles af Ungdomshuset.

Forventninger til Københavns Kommune / Fonden Jagtvejen 69
1. Hvis Jagtvej 69 erhverves af en fond med det formål at forsætte driften af Ungdomshuset, skal en repræsentant for naboerne og en repræsentant for Københavns Kommune hver have en plads i fondens bestyrelse såvel som i den styregruppe der sætter rammer for den fremtidige drift af huset. Naboerne forventer endvidere at fonden afsætter et beløb til istandsættelse af huset og dets nærmeste omgivelser.
2. Naboerne anbefaler at der etableres et samarbejde mellem de unge, Københavns Kommune og politiet som sikrer at de problemer der uvægerligt opstår når mange mennesker mødes, løses på en hensigtsmæssig måde.
3. Naboerne anbefaler at fonden eller Københavns Kommune afsætter et fast beløb til løbende
oprydning og renovation.
4. Naboerne anbefaler at Københavns Kommune anviser egnede overnatningsmuligheder i forbindelse med afholdelse af festivaler og tilsvarende.
5. Naboerne anbefaler at Københavns Kommune i en periode konsekvent fjerner al graffiti i en radius af nogle hundrede meter fra Ungdomshuset med dags varsel.
6. Fonden kan drages økonomisk ansvarlig for hærværk der er relateret til brugere og gæster i
ungdomshuset

27.oktober 2006
Naboerne på Nørrebro

Wednesday, October 18, 2006

Seneste pressemeddelse


Naboerne på Nørrebro har meget svært ved at se SF, som åbenbart står i spidsen for flertallet i Borgerrepræsentationen håndtere Ungdomshuset.

[Pressemeddelelse] Nørrebro d. 18 Oktober – 2006.

Protestbevægelsen ”Naboerne på Nørrebro” har eksisteret i 3 uger, har flere end 70 tilmeldte husstande, mere end 25 debat indlæg på bloggen og har været citeret i følgende medier:

Politiken, Metroexpress, PaaGaden, Lokal avisen, TV2 Lorry, Jyllandsposten, dato m.fl. Se:
http://pressen-skriver-om-naboerne.blogspot.com/ ”Naboerne på Nørrebro” er apolitisk.En ting er helt sikkert der er rigtigt mange på Nørrebro som stiller spørgsmålstegn ved at Borgerrepræsentationen "vil bevare Ungdomshuset som det er".

Det Ungdomshus som vi ser de vil bevare, tilgodese kun en lille håndfuld destruktive dagstursiter som kommer ind på Nørrebro for at pisse deres territorium af med graffiti og tilfældig hærværk. siger Martin Stahl som er initiativtager til "Naboerne på Nørrebro"

Det undrer os at Borgerrepræsentationen der repræsentere demokratiet tilgodeser autonom adfærd, da det på ingen måde bidrager til noget konstruktivt fællesskab og dermed er en direkte trussel til diversiteten på Nørrebro. Det bliver endda gjort uden at tage hensyn til naboerne som rent faktisk bor og arbejder her. Det er åbenbart den nye stil på Rådhuset at lave kovendinger der hvor medierne varmer allermest. fortsætter Martin Stahl.

En ting, Naboerne på Nørrebro dog er enige i, er at skabe et Kulturhus - for ALLE. Et kulturhus som er defineret under samme vilkår som alle andre af landets offentlige tilgængelige kulturhuse. Det er da rart at vide at borgerrepræsentationen ikke kan ændrer Danmarks love & regler som det behager dem, men kun dem i Københavns Kommune for så vil ragnarok hurtigt brede sig fra Ungdomshuset til Rådhuset - griner Martin Stahl.

Vi glæder os til at Borgerrepræsentationen med SF i spidsen nu tager det samlede ansvar for "Kulturhuset Jagtvejen 69" - men vi er rimelige sikker på at SF stikker halen mellem benene når det går op for dem hvilet klientel "brugeren og gæsterne" til Ungdomshuset egentligt er når næste arrangement som fx "k-town" festival toner frem. Og så står vi som naboer til Ungdomshuset med et førerløst selvdestruktivt hus fyldt med endnu flere fortvivlede selvdestruktive unge. slutter Martin Stahl

Hvornår er det lige at alle de ”ansvarlige” Politikere i SF, Enhedslisten og Socialdemokratiet begynde at tage ansvar for borgene omkring Ungdomshuset, hvornår bliver vores liv en politisk varm kartoffel? spørger Christian Bondorff som er talsmand for "Beboerne på Nørrebro"

Hvad skal vi som naboer gøre for at blive hørt? Skal vi begynde at kaste med brosten? Hvis Politikerne nu for, gud ved hvilken gang, vender på en tallerken, for at skaffe stemmer så skal de tage ansvar! fortsætter Christian Bondorff. Hvis Ungdomshuset fortsætter i sin nuværende form, har de i realiteten vedtaget en lokalplan der tillader at et område i Danmark står udenfor loven. Borgerrepræsentanterne underminerer grundloven ved at benytte huller i lokalplanen og de fremstår i det hele taget som stemmeliderlige pop-politikere uden en egentlig engageret og en vidensbaseret holdning til lokalsamfundet. Hvis Ungdomshuset skal eksistere må det blive under ordnede forhold. slutter Christian Bondorff.

Dem der gerne vil i deltage i debatten kan tage kontakt på mail
naboerne.norrebro@gmail.com eller direkte via bloggen på http://naboerne-norrebro.blogspot.com/

Mvh

”Naboerne på Nørrebro”

Thursday, October 12, 2006

Seneste pressemeddelse

Naboerne på Nørrebro stiller nu krav til Ungdomshuset!
Diversiteten på Nørrebro er truet.

[Pressemeddelelse]

Protestbevægelsen ”Naboerne på Nørrebro” har eksisteret i 14 dage, har flere end 60 tilmeldte husstande, mere end 25 debat indlæg på bloggen og har været citeret i følgende medier: Metroexpress, PaaGaden, Lokal avisen, TV2 Lorry, Jyllandsposten, dato m.fl.
Se: http://pressen-skriver-om-naboerne.blogspot.com/ ”Naboerne på Nørrebro” er apolitisk.

Samlingen af naboer til Ungdomshuset ”Naboerne på Nørrebro” er nu så trætte af Ungdomshusets formålsløse hærværk i deres kvarter, at de retter krav til:

· Ungdomshuset
· Borgerrepræsentationen (BR)
· Kommunen
· Fonden

”Vi har ryddet op efter hærværk, smadrede flasker, graffiti, mad og afføring på vores trappestene og smadrede ruder i husene og i bilerne. Larmen i weekenderne og under festivaler samt stanken fra affald og urinen omkring passagerne til Nørrebrogade og Jagtvej hører ikke hjemme i et beboelseskvarter. Det her drejer sig om at kunne eksistere sammen på Nørrebro. Uanset om man er børnefamilie, om man er bruger eller gæst af Ungdomshuset eller en helt tredje gruppe, skal man kunne føle sig velkommen på Nørrebro,” siger Christian Bondorff, talsmand for ”Naboerne på Nørrebro”, og fortsætter:

”Når det viser sig, at en fond gerne vil købe huset og forære det til Ungdomshusets brugere, bliver vi som naboer derfor nødt til at stille en række krav til Ungdomshusets fortsatte virke. Vi vil rette vores krav til BR, Kommunen, Fonden og de autonome selv. Formålet er at undgå, at endnu flere destruktive unge samles i et styreløst hus midt i hjertet af Nørrebro,” siger Martin Stahl, initiativtager til ”Naboerne på Nørrebro”, og peger på, at talsgruppen fra Ungdomshuset gang på gang siger, at de forsøger at tage vare om en ikke defineret gruppe brugere.

”Men det virker mere som om, de har mistet grebet og ikke ved, hvad de skal stille op, når deres brugere og gæster går amok i nærområdet. Derfor vil vi igennem vores krav appellere til, at der bliver sat rammer op for, hvordan Ungdomshuset kan styres. Uden denne enighed om styring i spændvidden Ungdomshuset, BR, kommunen og fonden ser vi ikke, at Ungdomshuset kan blive ved med at eksistere i en tætbefolket bydel,” siger Martin Stahl og understreger, at ”Naboerne på Nørrebro” ønsker at etablere et kreativt og mangfoldigt kvarter, der værner om diversiteten på Nørrebro. Læs mere på http://naboerne-norrebro.blogspot.com.

De konkrete krav er ved at blive formuleret på baggrund af de mange konstruktive indlæg, der strømmer ind på mail adressen naboerne.norrebro@gmail.com

På vegne af ”Naboerne på Nørrebro”
Martin Stahl & Christian Bondorff.

Tuesday, September 26, 2006

Diversiteten på Nørrebro er truet!

Som naboer til Ungdomshuset har vi nu fået nok af de autonomes intolerante og asociale adfærd. De opfører sig destruktivt og hensynsløst overfor os som naboer her på Nørrebro.

Vi har rydder op efter hærværk, smadrede flasker, graffiti, og afføring på vores trappestene, smadrede ruder i husene og i bilerne og affald fra mad og toiletbesøg. Larmen i weekenderne og stanken fra affaldet og urinen omkring passagerne til Nørrebrogade og Jagtvej hører ikke hjemme i et beboelseskvarter.

De fylder for meget. De må finde et sted - hvor deres arrogante fremfærd ikke ødelægger det for andre.

Det handler ikke om ideologi og politisk standpunkt men om medmenneskelig adfærd - og at vi som naboer ikke længere kan holde det ud.

Hvis du vil støtte initiativet eller er interesseret i at høre mere så skriv til os nu Naboerne.norrebro@gmail.com og kom på mailinglisten.

Med venlig hilsen
Naboerne på Nørrebro